Το συμβόλαιο του γάμου — τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του συμβολαίου του γάμου στη Ρωσία

Θα έπρεπε να υπογράψω ένα συμβόλαιο γάμου στη Ρωσία Το συμβόλαιο του γάμου θετικά κρίνει ο λαός, όχι οι φτωχοί Και να λοιπόν, που εισέρχεται σε μια άνιση γάμο τοποθεσία που πριν το γάμο είχε αρκετό υλικό κατάσταση. Με τη σύναψη της σύμβασης γάμου — δεν είναι φθηνή, και δεν προορίζεται για τη μάζα των καταναλωτών. Το συμβόλαιο του γάμου είναι ευεργετική μόνο για πλούσιους ανθρώπους, και για τα ζευγάρια των οποίων η οικονομική κατάσταση ήταν η ίδια πριν από το γάμο, τακτοποίηση, το οποίο έχει οριστεί από το νόμο, χωρίς ένα συμβόλαιο γάμου. Αν διαλυθεί ο γάμος μετά το