Το ρωσικό κέντρο της ιατροδικαστικής ιατρικές γνώσεις

Ρωσικό Κέντρο της Ιατροδικαστικής Ιατρικές γνώσεις παρέχει επιστημονικά-μεθοδική διαχείριση των η παραγωγή της ιατροδικαστικής ιατρικές γνώσεις στη ρωσική Ομοσπονδία και την επαγγελματική κατάρτιση και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των κρατικών ιατροδικαστές. Ρωσικό Κέντρο της Ιατροδικαστικής Ιατρικές γνώσεις ολοκληρώνεται με τις σύγχρονες διαγνωστικές και εργαστηριακές εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων συγκρότημα εξοπλισμού για την ανάλυση, το συγκρότημα για τον υπολογιστή αναγνώριση των προσώπων. Το Μέλος εγκατάστασης»ρωσικό Κέντρο της Ιατροδικαστικής Ιατρικές γνώσεις»που ιδρύθηκε το, σύμφωνα με το διάταγμα του υπουργείου Υγείας της ρωσικής Ομοσπονδίας, ως αποτέλεσμα της κοινής ιατροδικαστικά ιδρύματα — Η Ιατροδικαστική Επιστήμη Ερευνών Ινστιτούτο, το οποίο ιδρύθηκε το και Το Κεντρικό Γραφείο της