Το ρωσικό δίκαιο ακινήτων — ρωσικά-ρωσικά Δικηγόροι σε απευθείας Σύνδεση

Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία προσφέρει μία από τις πιο ασφαλείς και αποτελεσματικούς τρόπους για να επενδύσουν τα χρήματα. Ως ρωσικό δίκαιο των ακινήτων είναι λιγότερο περίπλοκη από ό, τι είτε το αγγλικό ή το γερμανικό Δίκαιο, καθιστά τη Ρωσία μια ελκυστική αγορά για επενδύσεις σε ακίνητα, τόσο για τους κατοίκους και τους ξένους επενδυτές. Η πιο σημαντική νομοθεσία που ρυθμίζει τις επενδύσεις στη ρωσική ακινήτων περιλαμβάνει: είναι επίσης δυνατό να κατέχουν το κληρονομικό δικαίωμα στην κατοχή της γης για τη ζωή και τη μόνιμη απεριόριστη χρήση της γης. Όπου το δικαίωμα αυτό υπήρχε ήδη από τη μία το Μάρτιο του,