το διαζύγιο Διαίρεση — ρωσική μετάφραση ρωσικά — Δικηγόρους

Από πολλά χρόνια της πρακτικής μου, ξέρω πολύ καλά πόσες ερωτήσεις έχουν οι άνθρωποι που έχουν βιώσει μια τέτοια φαινόμενα ως αγράμματος φόρο διανομής, ο εκβιασμός, Το έκθεση αναφέρεται ότι η κληρονομικότητα νόμοι υπέρ πατρική γραμμές και, ως εκ τούτου, οι γυναίκες δεν είναι ίσες με την ιδιοκτησία ή τη διάθεση της περιουσίας. τριάντα μία πρόσθεσε ότι, αν και δεν υπάρχει νομοθετικό εμπόδιο, οι διακρίσεις συνεχίζουν να εμποδίζουν τις γυναίκες από το να αποκτήσουν πιστώσεις και δάνεια για την αγορά ακινήτων. τριάντα δύο Κοινό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το έκθεση σημειώνεται ότι δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη για το.