Το άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στη Ρωσία — η Ρωσία — η ρωσική Νομοθεσία

Είναι δυνατόν για τους ξένους υπηκόους να ανοίξετε τραπεζικό λογαριασμό σε ρούβλια, δολάρια ή ευρώ σε σχεδόν οποιαδήποτε ρωσική τράπεζα. Για τα άλλα νομίσματα, οι πελάτες πρέπει να ρωτήσω την τράπεζα. Πολλά ρωσικά εργοδότες συνήθως ανοίξετε ένα μισθό λογαριασμό για κάθε νέο εργαζόμενο στην τράπεζα που χειρίζεται τα οικονομικά της εταιρείας. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι μισθοί μεταφέρονται στο λογαριασμό στην τράπεζα, αν ο εργαζόμενος επιθυμεί για αυτό ή όχι. Μπορεί να αξίζει τον έλεγχο με έναν εργοδότη όταν ξεκινάτε μια νέα δουλειά, για το αν υπάρχει ευελιξία σε αυτό. Μόλις ένα μισθό λογαριασμό που έχει ανοιχτεί στην εταιρεία είναι