Τη Στρατηγική Επίθεση Μειώσεις Συνθήκη — Ρωσική Νομοθεσία

Η Συνθήκη Μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με τη Στρατηγική Επίθεση Μειώσεις (ΕΊΔΟΣ), επίσης γνωστή ως η Συνθήκη της Μόσχας, ήταν η συνθήκη μείωσης στρατηγικών όπλων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, που ήταν σε ισχύ από τον ιούνιο του μέχρι το φεβρουάριο του, όταν αντικαταστάθηκε από τη Νέα συνθήκη. Εκείνη την εποχή, το ΕΊΔΟΣ είχε τοποθετηθεί ως»αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό στοιχείο της νέας στρατηγικής σχέσης»μεταξύ των δύο χωρών και με τις δύο πλευρές να συμφωνούν για τον περιορισμό του πυρηνικού οπλοστασίου μεταξύ, επτακόσια, διακόσια λειτουργικά αναπτυχθεί κεφαλές κάθε. Μετά την επικύρωση από την