Την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας στην Ρωσία και στο εξωτερικό

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ διεθνούς ομίλου εταιρειών, το οποίο εκπροσωπείται στη Ρωσία από την Πνευματική Ιδιοκτησία Οργανισμός ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ και της διαίρεσης της σταδιακής πρακτικής ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ Νομική. Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ όμιλος εταιρειών δραστηριοποιείται στη Ρωσία, οι χώρες της ΚΑΚ και της ΕΕ, και επίσης διαθέτει ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών σε όλο τον κόσμο. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ και των εργαζομένων καταλαμβάνουν ηγετικές θέσεις σε εξειδικευμένες ειδικότητες και λαμβάνουν κάθε χρόνο παγκόσμιας κλάσης βραβεία για τη συνεισφορά τους και τα επιτεύγματα στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το διεθνές