την απόλυση των εργαζομένων — ρωσική μετάφραση ρωσικά — Δικηγόρους

λάβει προειδοποιήσεις για ανάρμοστη συμπεριφορά λάβει σοβαρές επιπλήξεις έλαβε επιπλήξεις λάβει την υπηρεσία σημειώσεις και Αν ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να αφήσει τη δουλειά της χωρίς καμία εξήγηση ανά πάσα στιγμή (δίνοντας δύο εβδομάδες πριν), ο εργοδότης έχει περιορισμένες μόνο περιπτώσεις. για τη λήξη της αρχικά ιδρύθηκε όρος της συμφωνίας, ο εργοδότης πρέπει να καταβάλει αποζημίωση (αν το τελευταίο ήταν που παρέχονται στην διάρκεια της συμφωνίας, με εξαίρεση τα γεγονότα για το λόγο του την ελαττωματική (ένοχη) δράσεις), κάνουν την πληρωμή της αποζημίωσης, η αποζημίωση για τα αχρησιμοποίητα άδεια, καθώς και να πληρώσει για να το, Υπουργός Δικαιοσύνης και Εργασίας,