Την αποκατάσταση της ρωσικής μοναρχίας — ρωσική Νομοθεσία

Αποκατάσταση της ρωσικής μοναρχίας είναι υποθετική περίπτωση κατά την οποία η ρωσική μοναρχία, η οποία ήταν ανύπαρκτη μετά την παραίτηση του βασιλεύοντας Νικολάου ΙΙ, το, και η σφαγή αυτόν και τους υπόλοιπους κοντινούς του συγγενείς το, αποκαταστάθηκαν στη σημερινή ρωσική Ομοσπονδία. Οι περισσότερες από τις προτάσεις για την αποκατάσταση της μοναρχίας οραματίζονται την επιστροφή να είναι σε ένα συνταγματικό τους ρόλο. Μια μελέτη που διεξήχθη από το ρωσικό Κέντρο για την κοινή Γνώμη έδειξε ότι σχεδόν το ένα τρίτο του ρωσικού πληθυσμού χάρη αποκατάσταση από το. Το, μια έρευνα που διεξήχθη από διαπίστωσε ότι είκοσι δύο τοις εκατό των Ρώσων