Σε απευθείας σύνδεση υπολογιστής: η Ευθύνη του εργοδότη για την καθυστέρηση πληρωμής μισθών στη Ρωσία

Υπολογίζει το ποσό της χρηματικής αποζημίωσης, την οποία ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει στον εργαζόμενο για την καθυστέρηση των μισθών ή άλλων πληρωμών, σύμφωνα με τη ρωσική Ομοσπονδία, Εργατικό Κώδικα.»Ένα από τους ακόλουθους χαρακτήρες χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τα πεδία δεδομένων: καρτέλα, ερωτηματικό ή κόμμα»Δείγμα