Ρωσία — εταιρικών, εμπορικών, της απασχόλησης, της μετανάστευσης, το νόμισμα και το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

Εμείς συμβουλές στους πελάτες σχετικά με διάφορα θέματα των εταιρικών, εμπορικών, της απασχόλησης, της μετανάστευσης, το νόμισμα και το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουμε άμεση πρόσβαση στην Δίκαιο διεθνές δίκτυο που καλύπτει από εξήντα χώρες που έχουν δικαιοδοσία και παρέχει διεθνείς νομικές λύσεις για την παγκόσμια πελατών που συμμετέχουν σε διασυνοριακά έργα. Η Νόμο ομάδα στη Ρωσία περιλαμβάνει πενήντα δικηγόρους και τους δικηγόρους στα γραφεία μας στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη με την τοπική και διεθνή νομική εμπειρία. Η ομάδα μας περιλαμβάνει Πτυχία νομικής και δικηγόρους που τόσο ειδική και έγιναν δεκτοί σε πρακτική στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία.