Πώς Η Απώλεια Της Εργασίας Μπορεί Να Επηρεάσει Την Υποστήριξη Του Παιδιού

Όταν χάνεις τη δουλειά σου, το παιδί σας υποστήριξη, ώστε δεν πήγαινε μακριά. Χρωστάς ακόμα το ανεξόφλητο ποσό σε καθυστέρηση, η οποία δεν μπορεί να αποφορτιστεί σε πτώχευση και, συνήθως, δεν μπορεί να μειωθεί αναδρομικά. Αλλά το δικαστήριο μπορεί να τροποποιήσει την υποστήριξή σας υποχρέωση όταν έχετε να αντιμετωπίσετε μια αλλαγή στην οικονομική σας κατάσταση. Εάν δεν είστε σε θέση να πληρώσει την τρέχουσα στήριξη του παιδιού το ποσό που οφείλεται στην απώλεια θέσεων εργασίας, μπορεί να είστε σε θέση να εξασφαλίσει τη στήριξη του παιδιού τροποποίηση, η οποία είναι ένας ιδιαίτερος τύπος δικαστική εντολή. Εάν επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των