Προσωπική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους αλλοδαπούς — Ρωσίας

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για τη δήλωση φόρου εισοδήματος για το έρχεται Το εισόδημα των αλλοδαπών που έλαβαν για την εργασία στη Ρωσία ενδέχεται να ΛΆΚΚΟ Ανάλογα με το φορολογικό καθεστώς για τον ξένο, το διαφορετικό φορολογικούς συντελεστές εφαρμόζονται: Από το νόμο, ρωσικά εργοδότες υποχρεούνται να ενεργούν ως φόρο παράγοντες (παρακρατήσει, να πληρώσει και να κηρύξει το ΛΆΚΚΟ για τους υπαλλήλους τους) μόνο σε σχέση με τα εισοδήματα που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι. Δηλώνοντας εκτελείται χρησιμοποιώντας μια ειδική μορφή ΛΆΚΚΟ δήλωση Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση του: το διαβατήριο με τις Τελωνειακές σφραγίδες, την