πολιτική δράση — ρωσική μετάφραση ρωσικά — Δικηγόρους

κυρώσεων εναντίον υψηλόβαθμων πρώην αξιωματούχων της δημόσιας υπηρεσίας στη Βραζιλία, καθώς και της και του πρώην εκπροσώπου της χώρας, για δήθεν προκαλώντας εκτεταμένες απώλειες για τα δημόσια ταμεία από τη Βραζιλία το δικαίωμα των θυμάτων για την αυθαίρετη κράτηση για αποζημίωση, ούτε ρητές διατάξεις που να επιτρέπουν θυμάτων βασανιστηρίων για να διεκδικήσει χρηματική αποζημίωση για τη ζημία που προκαλείται από τα βασανιστήρια Το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας προβλέπει ότι ένα άτομο που έχει υποστεί χρηματική ή μη χρηματική ζημιά. διαφορετική από την εισαγγελία, η οποία μπορεί να ασκηθεί ακόμη και αν το αδίκημα προκάλεσε βλάβη