Πνευματική Ιδιοκτησία στη Ρωσία

Η εταιρεία μας μπορεί επίσης να βοηθήσει τους ξένους επενδυτές που θέλουν να ανοίξετε εταιρείες στη Ρωσία, που είναι εξειδικευμένο σε υποθέσεις εγγραφής θέματα. Μπορούμε επίσης να βοηθήσει με την καταχώρηση των διαφόρων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στη Ρωσία. Υπάρχουν διάφοροι τύποι των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που μπορούν να επωφεληθούν από την προστασία σύμφωνα με το Δίκαιο της Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη Ρωσία. Αυτές είναι: Όταν πρόκειται για την καταχώριση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, θα πρέπει να αναγνωριστεί από το, Ρωσία εθνικό Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας του. Η προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εγγεγραμμένοι στη Ρωσία εξαρτάται από τον τύπο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Στην περίπτωση των