πλήρη αποζημίωση για τη ζημία — ρωσική μετάφραση ρωσικά — Δικηγόρους

Οι παραπάνω πληροφορίες, που υποστηρίζονται από τα έγγραφα, η νομική βάση για τα ενδιαφερόμενα μέρη να διεξάγουν ανεξάρτητη, αμερόληπτη έρευνα της προμελετημένης χρεοκοπίας και εκκαθάρισης η Ρωσία είναι πυρηνική μηχανική ναυαρχίδα. ένα συγκεκριμένο νομικό εφευρετικότητα για να αποδείξει το γεγονός της παρανομίας και, το σημαντικότερο, το περιεχόμενο της αόριστες διατάξεις του δικαίου του ανταγωνισμού. από Παράνομες Ενέργειες της Ποινικής Δίωξης Φορείς, οι εισαγγελικές αρχές και τα Δικαστήρια και το άρθρο του Αστικού Κώδικα, περιέχουν διατάξεις σχετικά με το δικαίωμα αποζημίωσης για τα θύματα, δεν υπάρχει σαφής νομοθεσία που παρέχει. και την αποκατάσταση της ηθικής ζημίας που προκλήθηκε από παράνομη κράτηση,