Περιουσίας σε Διαζύγιο — Μπορούμε Να Βοηθήσουμε

Κατά τη στιγμή του διαζυγίου, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο, από το Ουισκόνσιν περιουσίας νόμου να προβεί στον προσδιορισμό του τι τοποθεσία απονέμεται σε ποιο κόμμα. Ο ορισμός της ιδιοκτησίας να διαιρεθεί είναι αρκετά ευρύς και περιλαμβάνει όχι μόνο είδη οικιακής χρήσης αλλά τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα, ασφάλειες ζωής αξία σε μετρητά, τα μεσιτικά έξοδα λογαριασμών, οχήματα, και τους λογαριασμούς συνταξιοδότησης, ακόμη και αν δεν έχουν ακόμα παραχωρηθεί. Εξαιρούνται από τα στοιχεία του ενεργητικού να είναι διχασμένοι είναι προικισμένος και κληρονομική περιουσία, αλλά αν αυτά τα στοιχεία που διατηρούν την ποιότητά τους για να αποκλειστεί μπορεί να είναι μια απόφαση από τα