Ο ρώσος νομικός σε καταλόγου

Σχόλια σχετικά με τον ομοσπονδιακό νόμο της ρωσικής Ομοσπονδίας Σχετικά με Δικηγόρο δραστηριότητα και το μπαρ στη ρωσική Ομοσπονδία». Επιπλέον, το βιβλίο εξετάζει το νομικό σύμβουλο, το δικηγόρο που εργάζεται για το εμπορικό δίκαιο επιχειρήσεων ή στη δημόσια υπηρεσία. Το βιβλίο χρησιμοποιεί το Νόμο για τη Γραμμή ως την κεντρική οργάνωση σημείο, με τα εισαγωγικά κεφάλαια για την ιστορία και των δύο κλάδων Το βιβλίο θα είναι ενδιαφέρον για τους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες, από το Δικηγόρο της και του νομικού συμβούλου είναι η ρωσική νομικοί με τους οποίους οι ξένοι επενδυτές και ξένες δικηγορικές εταιρείες θα πρέπει να εργάζονται