Οδικό ατύχημα δικηγόρος αγοράσει στην Πετρούπολη

τη βοήθεια στην αποκατάσταση των ζημιών, να θέσει σε τροχαίο ατύχημα, και να διεξάγει τη διαπραγμάτευση διαδικασίες με τον κατηγορούμενο και ασφαλιστικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς τη συμμετοχή του πελάτη εκπροσώπηση των συμφερόντων των οδηγών ως διοικητικές νομικές διαδικασίες (προστασία ενάντια στη στέρηση των δικαιωμάτων, την επιβολή κυρώσεων)