Να πάρει μια ρωσική άδεια οδήγησης: απαιτήσεις, τους νόμους και τις σχολές οδηγών — Οδηγός για τη Ρωσία — η ρωσική Δικηγόρων

Μάθετε αν χρειάζεστε μια ρωσική άδεια οδήγησης και πώς να περάσει από τη ρωσική άδεια οδήγησης Όπως και πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν δύο θεωρητικής και φυσικής μέρη του τεστ οδήγησης στη Ρωσία Ωστόσο, εφ όσον το πιστοποιητικό εξακολουθεί να ισχύει στη χώρα σας, ενδέχεται να σας επιτραπεί μόνο η δοκιμή θεωρία και όχι η σωματική δοκιμασία οδήγησης. Να θυμίσουμε ότι και οι δύο πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο στη ρωσική γλώσσα, έτσι θα πρέπει να μιλούν ρώσικα Ως το νόμιμο όριο ηλικίας για την οδήγηση στη Ρωσία είναι δεκαοκτώ χρόνια, θα είναι σε θέση να οδηγήσει στη ρωσική δρόμους μέχρι