Μπορούν οι Ξένοι να Αγοράσουν Ακίνητο στη Ρωσία, Ρωσία. Ρωσική Ταξιδιωτική Κουλτούρα

Η ρωσία είναι μία από τις χώρες που προσφέρουν ποικίλες επαγγελματικές ευκαιρίες για τους επενδυτές ακίνητων περιουσιών και τους επιχειρηματίες. Εκτός από τους τοπικούς επενδυτές, η ρωσική νομοθεσία επιτρέπει σε αλλοδαπούς να νοικιάσετε ή να αγοράσετε ένα ακίνητο στη χώρα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις που ισχύουν. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη ρωσική Γη Κώδικα, τις ξένες εταιρείες δεν επιτρέπεται να έχουν δική τους ιδιοκτησία γύρω οριακές ζώνες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό για οι δυνητικοί επενδυτές να ζητούν συμβουλές ή βοήθεια από εξειδικευμένα μεσιτικά γραφεία. Με αυτόν τον τρόπο, οι ξένοι δεν θα έχετε