Καλύτερους Δικηγόρους για τη Χρήση της Γης και την Οριοθέτηση του Νόμου στη Ρωσία — Δικηγόρων

Εφαρμογής κάθε έργο ακινήτων (τόσο σύνθετο ή απλό) θα πρέπει να ξεκινήσει με μια λεπτομερή ανάλυση της νομικής και οικονομικής σκοπιμότητας του έργου και, σε αυτό το στάδιο, η δέσμευση της γης. Εφαρμογής κάθε έργο ακινήτων (τόσο σύνθετο ή απλό) θα πρέπει να ξεκινήσει με μια λεπτομερή ανάλυση της νομικής και οικονομικής σκοπιμότητας του έργου και, σε αυτό το στάδιο, η εμπλοκή της χρήσης της γης και την οριοθέτηση δικηγόροι είναι απαραίτητη. Εξειδικευμένους δικηγόρους με εξειδίκευση στη χρήση της γης και την οριοθέτηση του νόμου μπορούν να παρέχουν και οι δύο ξένους και ντόπιους επενδυτές, με πληροφορίες σχετικά με τη