Η ρωσία Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Σχηματισμό και τα Οφέλη

Η Ένωση των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών διαλύθηκε το, όταν η Ρωσία να μετατραπεί σε αυτο κανόνα και κάλεσε μόνη της την»ρωσική Ομοσπονδία». Η ρωσική Ομοσπονδία αποτελείται από την εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσίες. Ο πρόεδρος είναι ο αρχηγός του κράτους που αντιπροσωπεύει την εκτελεστική εξουσία και έχει εκλεγεί για τέσσερα χρόνια όρους από τους ψηφοφόρους. Ο ρώσος πρόεδρος επιβλέπει τη νομοθετική εξουσία και είναι ο επικεφαλής του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και ενεργεί ως διοικητής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Δεν υπάρχει αντιπρόεδρος Ωστόσο, αν ο πρόεδρος δεν είναι σε θέση να εκτελέσει τα καθήκοντά του, ο πρωθυπουργός παίρνει