Η ρωσία Αλλαγές στη Φορολογική Νομοθεσία

Έλληνας πολίτης δημιουργία στην Κύπρο — Ο κατάλογος. Έχουμε πάρει πολλές ερωτήσεις από τους έλληνες πελάτες και συνεργάτες της σχετικά με το πώς οι έλληνες πολίτες μπορούν να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και ποια είναι η διαδικασία για την απόκτηση φορολογικής κατοικίας πιστοποιητικό. Ως εκ τούτου, έχουμε ετοιμάσει την παρακάτω λίστα ελέγχου για να βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται για αυτό. Επόπτης είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση των φορολογικών αρχών για τη συμμετοχή τους σε μια ξένη οντότητα. Μη συμμόρφωση με αυτόν τον κανόνα θα επιφέρει ποινή μέχρι. Επιβλέπων δηλώνει και πληρώνει τους φόρους από τα παρακρατηθέντα κέρδη από τις ελεγχόμενες