η πληρωμή των μισθών — ρωσική μετάφραση ρωσικά — Δικηγόρους

Συνθηκών στο χώρο εργασίας, καταγγελία με προειδοποίηση, συνεισφορές της ένωσης ταμεία ασθενείας, επίδομα αδείας λογαριασμών, την επαγγελματική εκπαίδευση ταμεία, συνταξιοδοτικά ταμεία, και άλλες εισφορές. πληροφορίες έχει βοηθήσει για την πρόληψη της απάτης στην δημόσιων πόρων και την ορθή εφαρμογή της Ινδίας Αγροτική Απασχόληση Εγγύηση Πράξη. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί ότι το Πρωτόκολλο για την Καλλιέργεια και Επεξεργασία του Κακάο, τα Φασόλια και τα Παράγωγα Προϊόντα Τους, κατά Τρόπο που να Συνάδει με τη Σύμβαση ΔΟΕ για την Απαγόρευση και την Άμεση Δράση για την Εξάλειψη των Χειρότερων Μορφών Παιδικής Εργασίας, το οποίο υπεγράφη από σοκολάτα και κακάο, εκπρόσωποι της βιομηχανίας,