Η Επιστροφή του ΦΠΑ στη Ρωσία

Η ρωσική Φόρου Προστιθέμενης Αξίας μπορούν να θεωρηθούν όλα τα στάδια καθαρά έσοδα του φόρου με τη δυνατότητα της φορολογικής δήλωσης. Όλα τα λάθη, τα οποία προέκυψαν από την πώληση αγαθών και υπηρεσιών στη Ρωσία, μπορούν να τις ρωσικές ΦΠΑ. Παρόμοια όπως και στη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία, το ηνωμένο βασίλειο, ο προορισμός αρχή εφαρμόζεται στη Ρωσία, καθώς και. Το, ενώ ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ για αγαθά, για παράδειγμα, βασική τροφή, είναι στο. Υπάρχουν διάφορα αγαθά και υπηρεσίες που δεν υπόκεινται στο ρωσικό ΦΠΑ. Διεθνές υπηρεσίες μεταφοράς, ιατρικές υπηρεσίες, καθώς και οι εξαγωγές από τη Ρωσία και την Ευρασιατική