η αποπληρωμή του δανείου — Μετάφραση στα ρωσικά — παραδείγματα αγγλικά — ρωσικά Δικαίου

Ωστόσο, οι επικριτές του Ταμείου την ανησυχία του για την εικαζόμενη έλλειψη διαφάνειας και της λογοδοσίας με την οποία διατυπώνονται τα προγράμματα και συμμετέχουν σε συζητήσεις με τις χώρες που πήραν, Η εκτίμηση αποστολή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η εμπειρία με ανακυκλούμενων δανείων των λιγότερο επιτυχημένη για τοπικές κοινωνίες, καθώς υπάρχει έλλειψη συστηματικής πληροφορίες που συλλέγονται οξύνει την εστίαση στο κόστος, τα οφέλη των μελλοντικών σχεδίων, και παρέχει ένα κίνητρο για να εξασφαλιστεί ότι αποτελεσματική χρήση των πόρων Η μικροχρηματοδότηση και την μικροεπιχείρηση πρόγραμμα τονωθεί το εισόδημα γενιά ευκαιρίες και οικονομική ανάπτυξη στην προσφυγική κοινότητα, μεταξύ άλλων, την έκδοση, δάνεια