Δοκιμή στη Ρωσία

μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να φέρει τα μέλη της οικογένειας, το ηνωμένο βασίλειο και την Ευρώπη με διαπιστευμένο στη Ρωσία. εργαστήριο πιστοποιητικά και ολοκληρωμένο δίκτυο μας σε όλη τη Ρωσία εξασφαλιστεί ότι όλοι περίπτωση διαχείρισης αντιμετωπίζονται με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο. Σε εθνικό επίπεδο εγκαταστάσεις συλλογής με πιστοποιημένους γιατρούς είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί τις συλλογές δειγμάτων για λογαριασμό μας. εξασφαλίζει το ιατρικό προσωπικό έχει πλήρη τεκμηρίωση και το συλλογή προμηθειών για το τεστ επιτόπου, την εξάλειψη τυχόν καθυστερήσεις με τη ναυτιλία προμήθειες. Η διεθνής μας ομάδα είναι συνεχώς σε επαφή με το δείγμα συλλέκτη εξασφαλίζοντας όλες οι διαδικασίες εκτελούνται