Δημοτική — Ρωσίας

Ομάδα προσφέρει τις υπηρεσίες του ύδατος, της ενέργειας και της διαχείρισης των αποβλήτων, που είναι ένα από τα κύρια αστικά και περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι. Στη Ρωσία επιχείρηση διαχείρισης της ενέργειας και, ενδεχομένως, τη διαχείριση των υδάτων. Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σήμερα σε πόλεις. Οι αστικές περιοχές, οι οποίες είναι συνεχώς αυξανόμενη, τώρα καταναλώνουν εξήντα του κόσμου είναι το γλυκό νερό και το ενέργειας και ευθύνονται για το των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτά τα περιβαλλοντικά προβλήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αστικοποίησης. Το κτίριο του περιβάλλοντος οικισμούς και την έξυπνη, βιώσιμη πόλεις έχει γίνει