Δέκα Συμβουλές για την κατασκευή Στερεά Επιχειρηματικές Συμφωνίες και Συμβάσεις

Αν και οι προφορικές συμφωνίες είναι νόμιμη και δεσμευτική σε πολλές καταστάσεις, είναι συχνά δύσκολο να επιβληθεί στο δικαστήριο (και σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι εκτελεστή σε όλα). Στον κόσμο των επιχειρήσεων, οι περισσότερες συμφωνίες θα πρέπει να είναι γραπτώς ακόμα και αν η νομοθεσία δεν το απαιτεί. Μια γραπτή συμφωνία είναι λιγότερο επικίνδυνη από μια προφορική συμφωνία, επειδή έχετε ένα έγγραφο που αναφέρει σαφώς κάθε συμβαλλόμενο μέρος τα δικαιώματα και υποχρεώσεις σε περίπτωση σύγχυσης ή διαφωνία. Αντίθετα από ό, τι οι περισσότεροι δικηγόροι νομίζω, δεν χρειάζεται πολλά»και»το κόμμα του πρώτου μέρους»να κάνει μια σύμβαση εκτελεστή. Αντ αυτού, να δημιουργήσετε