Γενικό πληρεξούσιο για το αυτοκίνητο: πώς να εκδίδουν, τι

Πληρεξούσιο για αυτοκίνητα Η φύση του το γενικό πληρεξούσιο η διαδικασία είναι εθελοντική Ούτε ο νόμος, ούτε τρίτοι μπορούν να αναγκάσει τον ιδιοκτήτη του οχήματος για να συντάξει αυτό το έγγραφο. Το γενικό πληρεξούσιο για το αυτοκίνητο είναι ένα έγγραφο που είναι έγκυρη μόνο εφόσον έχει πιστοποιηθεί από συμβολαιογράφου. Ο διαχειριστής έχει μια σειρά από αρμοδιότητες σε σχέση με τη τοποθεσία: Εγγραφή ένα γενικό πληρεξούσιο για το όχημα συνεπάγεται την εμφάνιση νομικές συνέπειες. Ένας από αυτούς είναι η μεταφορά των δικαιωμάτων για τη χρήση και τη διάθεση του μηχανήματος σε τρίτους. Η απώλεια από ένα γενικό πληρεξούσιο δεν σημαίνει τη