Ανεξάρτητες Ψυχιατρική Ένωση της Ρωσίας — ρωσική Νομοθεσία

Το Ανεξάρτητη Ψυχιατρική Ένωση της Ρωσίας (ΜΠΒ) (ρωσικά:) είναι η μοναδική ρωσική μη κυβερνητική επαγγελματική οργάνωση που κάνει μη-εγκληματολόγος εμπειρογνωμόνων εξέταση στο αίτημα των πολιτών των οποίων τα δικαιώματα έχουν παραβιαστεί με τη χρήση της ψυχιατρικής. Το δεν είναι ένα δημόσιο ίδρυμα, αλλά ένα δημόσιο οργανισμό, και τις ιατρικές εκθέσεις της δεν έχουν νομική αλλά και ηθική σημασία. Υπάρχει πουθενά να αντικρούσει είναι λανθασμένη διάγνωση στη Ρωσία. Τα τελευταία χρόνια, η δυνάμεις τους περιορισμούς σχετικά με τα δικαιώματα των ασθενών και -ιδρυματοποίηση των ψυχικά ασθενών. Το ιδρύθηκε στη Μόσχα το Μάρτιο: και έγινε η πρώτη ψυχιατρική εταιρεία στην ΕΣΣΔ η