αίτημα για διευκρινίσεις — ρωσική μετάφραση ρωσικά — Δικηγόρους

στην έκθεση του Εκτελεστικού Διευθυντή για τη διεθνή συνεργασία στην καταπολέμηση του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς (Ε ΣΟ. δεκαπέντε) με την επιφύλαξη των εργασιών της Διάσκεψης των κρατών Μερών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς υπό την αναθεώρηση του μηχανισμού. δεκαπέντε). αναφέρονται παραδείγματα βελτιώσεων των συμμόρφωσης και εναρμόνιση των πολιτικών βοήθεια που παρέχεται σε περιφερειακά γραφεία για την φυσική του ενεργητικού καταμέτρηση και τον καθαρισμό των περιουσιακών στοιχείων της βάσης δεδομένων. Μέρη σύμφωνα με το Άρθρο, παράγραφος, ή έχει προτείνει την Ειδική Συνέλευση των κρατών Μερών θα συγκληθεί σύμφωνα με το Άρθρο, παράγραφο. δύο-οκτώ — πέντε.