Φακό ΑντίγραφοΑυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για τους ανθρώπους που σκοπεύουν να το εκτελέσει επιχειρήσεων στη Ρωσία

Αυτό είναι γιατί η γνώση του νόμου και την ικανότητα να χρησιμοποιούν νομικά μέσα για να πετύχετε τους στόχους σας είναι σημαντικό για έναν επιχειρηματία, όχι λιγότερο από τη γνώση στον τομέα της οικονομίας, οικονομικών και διαχείρισης

Το μάθημα δίνει μια γενική επισκόπηση για τα πιο σημαντικά ζητήματα όπως: ρωσική πολιτικών, νομικών και δικαστικών συστημάτων, των ξένων επενδύσεων πολιτική, το εξωτερικό εμπόριο, οι πιο συχνές μορφές νόμιμης παρουσίας στη Ρωσία για τους ξένους επενδυτές, τον κανονισμό για την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Ρωσία κ. λπ