Το Δικαίωμα του Δικηγόρου για το Αίτημα των Δεδομένων Με τη Συμμετοχή της στην Παραγωγή, σε Αστικές ΥποθέσειςΚαταχωρήθηκε από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Εποπτεία των Επικοινωνιών, της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και Μέσων Μαζικής ενημέρωσης της ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με το νόμο της ρωσικής Ομοσπονδίας Σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης’

Το Σχέδιο του Ομοσπονδιακού Νόμου που προσφέρονται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης Για την τροποποίηση των ξεχωριστών πράξεων της ρωσικής Ομοσπονδίας όσον αφορά την διασφάλιση του δικαιώματος του δικηγόρου για τη συλλογή των απαραίτητων δεδομένων για την παροχή νομικής βοήθειας»αναλύεται και για λόγους που αφορούν το περιεχόμενο και την προσαρμογή διατυπώνονται