Το άρθρο. Λήξη της επιτροπείας και κηδεμονίας — Ξεκινώντας μια Επιχείρηση στην ΡωσίαΠατώντας το κουμπί»δημοσίευση», συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και συμφωνείτε γ πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε για να βοηθήσει μεγάλες, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στη Ρωσία και όλες οι χώρες της ΚΑΚ. Έχουμε συλλέξει τις καλύτερες και νέες επιχειρηματικές ιδέες, δείγμα επιχειρηματικά σχέδια, βήμα οδηγίες για την έναρξη μιας επιχείρησης από το μηδέν, με την επιλογή του εξοπλισμού επιχειρήσεων, τη διεξαγωγή συμβουλή, ένα μεγάλο κατάλογο της ΚΑΚ από την άμεση εκπροσώπους του, καθώς και δείγματα από τα απαραίτητα έγγραφα, δείγματα, κ. λπ.