Του ποινικού Κώδικα της Ρωσίας — ρωσική ΝομοθεσίαΤο ρωσικό Ποινικό Κώδικα (ρωσικά, συχνά συντομογραφία) είναι η πρωταρχική πηγή από το Νόμο της ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με ποινικά αδικήματα.

Στις οκτώ ιανουαρίου, ο Πρόεδρος Γέλτσιν υπέγραψε το Ποινικό Σωφρονιστικό Κώδικα για να ρυθμίζουν τις προϋποθέσεις των ποινών.

Το νέο Ποινικό Κώδικα αντικαθίσταται η Σοβιετική ανάλογο του

Οι κύριες αλλαγές που ασχολούνται με οικονομικά εγκλήματα και τα αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας. Αυτά ήταν τα κύρια παγίδες του Σοβιετικού Ποινικού Κώδικα, όπως τα περισσότερα άλλα κεφάλαια έχουν ήδη τροποποιηθεί, ώστε να αντιστοιχούν στη νέα ρωσική πραγματικότητα