Τον επαναπατρισμό κεφαλαίων από συμφωνίες δανείων με μη κατοίκους — ΡωσίαςΈνα κράτος, προκειμένου να αποτρέψει την πρωτεύουσα εκροή και υποκίνησης επιχειρηματίες να κρατήσει τα κέρδη τους σε λογαριασμούς σε ρωσικές τράπεζες. Ρωσικές εταιρείες τη χορήγηση δανείων σε μη κατοίκους, πρέπει τώρα να διασφαλίσει τον επαναπατρισμό των ξένων και το ρωσικό νόμισμα. Επαναπατρισμό παρουσιάζεται όταν το μη κάτοικο αντισυμβαλλόμενο επιστρέφει τα χρήματα που αποκόμισε από ένα δάνειο από μια ρωσική εταιρεία. Για παράδειγμα, αν μια ρωσική εταιρεία δανείζει χρήματα σε μια ξένη εταιρεία γραφείου αντιπροσωπείας στη Μόσχα, στη συνέχεια, η ρωσική εταιρεία θα είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει την επιστροφή των χρημάτων που παρέχονται στην αλλοδαπή. Κάθε δάνειο συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τον απρίλιο του, το θα πρέπει να πληρούν αυτές τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν επίσης για κάθε δάνειο συμφωνίες που έχουν συναφθεί νωρίτερα αν τους ουσιώδεις όρους και τις προϋποθέσεις τροποποιούνται μετά από απριλίου. Παράγοντες ελέγχου νόμισμα μπορεί να ζητήσει από τις ασφαλιστικές συμβάσεις και τα έγγραφα που επιβεβαιώνουν τις συναλλαγές και οικισμοί για το νόμισμα τους σκοπούς του ελέγχου. Κτίριο νομικές σχέσεις με μη-κατοίκους είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, για διάφορους λόγους, ξεκινώντας από το προστασία των δικαιωμάτων στις σχέσεις της με το ξένο στοιχείο και τελειώνει με τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΤΡΊΨΤΕ τα.

θα πρέπει να επιβληθεί στην εταιρεία υπαλλήλων που εμπλέκονται σε μια τέτοια περίπτωση

Επίσης, θα αποκλειστείτε από έξι μήνες έως τρία χρόνια σε περίπτωση τυχόν επαναλαμβανόμενη παραβίαση του νομίσματος απαιτήσεις της νομοθεσίας.

Σε αυτή την περίπτωση, δεν υπάρχει παραγραφή για την πρώτη παράβαση

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε περίπτωση εκπρόθεσμης επαναπατρισμού ο δανειστής δεν θεωρείται λάθος, αν είχαν την ευκαιρία και πήρε όλα τα αναγκαία και επαρκή τα μέτρα επαναπατρισμού. Το θέμα από την αρχή των ληξιπρόθεσμων περίοδο θα πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν και να διευκρινιστούν. Η περίοδος για μη-κατοίκους να επαναπατρίσουν χρήματα στους λογαριασμούς τους συμπίπτει με την περίοδο πληρωμής, δυνάμει δανειακών συμβάσεων. Αν μια δανειακή σύμβαση προβλέπει συγκεκριμένη διάρκεια, για παράδειγμα, τριάντα ημερολογιακές ημέρες από τη σύναψη της δανειακής σύμβασης, τότε την ευθύνη για την καθυστέρηση της πληρωμής προκύπτει από την ημέρα μετά την τελευταία ημέρα εκπλήρωση της υποχρέωσης καταβολής. Όταν δεν προθεσμιών που προβλέπονται στη συμφωνία, το κράτος με λογικούς όρους εφαρμόζεται έτσι ώστε να είναι είτε η ημερομηνία λήξης της δανειακής σύμβασης συνεπάγεται τη λήξη της όλες τις υποχρεώσεις του, ή την ημερομηνία για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων βάσει της συμφωνίας, όπως καθορίζεται στο πιστοποιητικό συναλλαγής που άνοιξε για τη συμφωνία