Τιμή Δικηγόρος της Ρωσίας — ρωσική ΝομοθεσίαΕπίτιμος Δικηγόρος της ρωσικής Ομοσπονδίας (ρωσική είναι Τιμητικό τίτλο στη Ρωσία ανατεθεί σε εξειδικευμένους δικηγόρους για προσωπικές υπηρεσίες: Τον τιμητικό τίτλο»Άξιζε Δικηγόρος της ρωσικής Ομοσπονδίας»αποδίδεται, κατά κανόνα, δεν είναι μικρότερη από είκοσι χρόνια από την αρχή του νομική πρακτική και νομική επιστήμη μαθήματα στα ρωσικά οργανώσεις, και με την παρουσία του μια ανταμοιβή για το άτομο που αντιπροσωπεύεται από (κίνητρα) των ομοσπονδιακών οργάνων των κρατικών αρχών ή δημοσίων αρχών της ρωσικής Ομοσπονδίας