της Ρωσίας: Αλλαγή του ονόματοςτης Ρωσίας (εφεξής η»Τράπεζα») πληροφορεί όλους τους ενδιαφερόμενους ότι στις τέσσερις αυγούστου μια νέα έκδοση της Τράπεζας καταστατικό που περιέχει το νέο όνομα της επιχείρησής είχε καταχωρηθεί από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία Διεύθυνση για την Πόλη της Μόσχας.

Σε σχέση με την ανακοίνωση σχετικά με το θέμα αυτό έχει ληφθεί από την Τράπεζα σε έντεκα αυγούστου από την Κεντρική Τράπεζα της ρωσικής Ομοσπονδίας και λαμβάνοντας υπόψη ότι το επικαιροποιημένο καταστατικό της Τράπεζας έχουν δεόντως υποβληθεί, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω: Το νέο πλήρες όνομα της επιχείρησής της Τράπεζας στη ρωσική γλώσσα έχει ως εξής. Το νέο συντετμημένη επωνυμία της επιχείρησης της Τράπεζας στη ρωσική γλώσσα έχει ως εξής. Η παραπάνω αλλαγή του ονόματος θα ισχύσει για την πλήρη ή συντετμημένη εταιρική επωνυμία του Τράπεζα στην αγγλική γλώσσα.

Το πλήρες όνομα της επιχείρησης της Τράπεζας στα αγγλικά έχει ως εξής: της Ρωσίας

Η συντετμημένη επωνυμία της επιχείρησης από την Τράπεζα στην αγγλική γλώσσα, έχει ως εξής. Η αλλαγή της Τράπεζας της επιχείρησης δεν πρέπει να οδηγήσει σε αλλαγές σε οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες της Τράπεζας.ε, ο Κύριος Μέλους Εγγραφής Αριθμός, ο Φορολογούμενος, την, ανταποκριτής στοιχεία του λογαριασμού, διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου ή οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες της Τράπεζας. Σας ενημερώνουμε ότι, με ισχύ από την ημερομηνία που η αλλαγή του ονόματος της που κατατέθηκε με το, καμία πληρωμή έγγραφα ή άλλα χρήματα εντολές μεταφοράς που περιέχει το προηγούμενο όνομα της Τράπεζας θα είναι τιμή μου. Να σημειώσετε ότι οι επιταγές από τα προηγουμένως εκδοθεί επιταγή βιβλία θα εξακολουθούν να ισχύουν για το σχέδιο μετρητά από την Τράπεζα. Η αλλαγή της Τράπεζας, το όνομα του δεν επιφέρει λήξη της Τράπεζας δικαιώματα ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τους πελάτες της και ή αντισυμβαλλομένων. Δεν είναι απαραίτητο να εκτελέσετε ξανά τυχόν συμβάσεις ή εξουσιοδοτήσεις χρησιμοποιώντας το Τράπεζα είναι το νέο όνομα με το παρόν επιβεβαιώνεται ότι όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις και συμφωνίες προηγουμένως υπογράψει με την Τράπεζα, καθώς και όλες τις ισχύουσες εξουσιοδοτήσεις που εκδίδονται για λογαριασμό της Τράπεζας, θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή