της αγωγής του πολίτη στα ρωσικά και φράσεις παράδειγμαΑγωγή του πολίτη εκπαίδευση εισήχθη στο εκπαιδευτικό σύστημα για να προωθήσει και να ενσωματώσει τα ιδανικά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και της συνταγματικής διακυβέρνησης στα σχολικά προγράμματα, το

Στα σχολεία, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είχαν εισαχθεί έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και πήρε τη μορφή της αγωγής του πολίτη, εκπαίδευση στα δημοτικά σχολεία

Επιπλέον, οι μαθητές να μάθουν για τις αρχές της δημοκρατίας, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των μειονοτήτων και του πλουραλισμού στο πλαίσιο της αγωγής του πολίτη μαθήματα. Επίσης, διεξάγονται τακτικές αξιολογήσεις της εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο πλαίσιο του εθνικού ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμβουλευτικής επιτροπής, και να διαδίδονται οι διατάξεις της Σύμβασης μέσω της αγωγής του πολίτη, εκπαίδευση μαθήματα στα σχολεία και τις δημόσιες εκστρατείες ενημέρωσης