Την επαλήθευση των επιχειρήσεων που στέκεται από τις ρωσικές ΕταιρείεςΓια τους σκοπούς της επαλήθευσης των σχετικών επιχειρήσεων στέκεται πιθανή ρωσική συνεργάτη οι ξένες εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιούν τους ακόλουθους δωρεάν και προσιτές πηγές των πληροφοριών (κυρίως ρωσικά)

Οι πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της εποπτείας, η εξωτερική διαχείριση, αναγνώριση του οφειλέτη σε πτώχευση και ανακοινώσεις του ανοίγματος προσφορών προσφορές είναι διαθέσιμες σε αυτό το

Εξάλλου ο οργανισμός αξιολόγησηςδιεξάγει τις έρευνες των αγορών βασικών προϊόντων.

Στον τόπο του οργανισμού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τις δραστηριότητες του δανεισμού, ασφαλιστικές και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης

να λειτουργήσει στη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ, παρέχει πρόσβαση στην παγκόσμια βάση δεδομένων των επιχειρήσεων και παρέχει αναλυτικές υπηρεσίες για πιστωτικούς κινδύνους αξιολόγησης, πληροί τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα