Την εγγραφή των επιχειρήσεων στη ΡωσίαΛειτουργία των ξένων εταιρειών στη Ρωσία πραγματοποιείται μέσα από τις ακόλουθες τρεις κύριες μορφές της οργάνωσης της εμπορικής τους δραστηριότητας: — ξεχωριστή νομική οντότητα δημιουργίας, με πλήρη ή μερική συμμετοχή του ξένου κεφαλαίου (θυγατρική) — δράση μέσω μόνιμης αποστολής (υποκατάστημα) — περιορισμένη παρουσία χωρίς σχηματισμό της μόνιμης αποστολής

Τι στη Ρωσία, δεν θα το επιλέξετε από επαγγελματικά έντυπα, εμείς με χαρά θα διαβουλεύεται και θα σας βοηθήσει να κάνετε τη σωστή απόφαση