στα ρωσικά και φράσεις παράδειγμα



δεκατρία Ο συγγραφέας ισχυρίστηκε ότι η ποινή του δεν επιδέχεται έφεση και αναίρεση έγινε άμεσα εκτελεστέες. Την ίδια στιγμή, ο αλλοδαπός μπορεί να ζητήσει την αναίρεση καταγγελία να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει να στο ΧΡΏΜΙΟ. Τέσσερις από αυτούς που δούλεψαν στα ποινικά δικαστήρια, στο ποινικό εφετείο, στον εμφύλιο ακυρωτικό δικαστήριο και τέσσερις στον πολιτικό εφετείο. Αν το άτομο διαφωνεί με την απόφαση του δικαστηρίου ή απόφαση, αυτός ή αυτή μπορεί να το αμφισβητήσει σε ανώτερο δικαστήριο με τον τρόπο του ακυρωτικού δικαστηρίου. Τον ιούλιο του, το Εφετείο ακύρωσε το κατηγορητήριο, και το Μάρτιο του, το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι Σενεγάλης δικαστήρια δεν είναι αρμόδια να καθορίσει τη διεθνή δικαιοδοσία.

Ο κ. φέρεται να προετοίμασε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έφεση ο ίδιος, ως δικηγόρος του ήταν καλά, και δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος, ούτε η δυνατότητα να προσλάβει έναν άλλο δικηγόρο. Σύμφωνα με το άρθρο δώδεκα της ουκρανικής Δικαστή Πράξη επτά φεβρουαρίου, οι συμμετέχοντες σε δικαστικές διαδικασίες και άλλα πρόσωπα στις περιπτώσεις και με τον τρόπο που προβλέπεται από το δικονομικό δίκαιο δικαιούται να αμφισβητήσει δικαστικών αποφάσεων σε ανώτερα δικαστήρια με έφεση ή αναίρεση.

δώδεκα επτά

το συμφερόντων το και τακτικό δικαστήριο: η διερεύνηση της υπόθεσης αρχεία, τη σύνταξη των λογαριασμών της καταγγελίας, το δευτεροβάθμιο εφετείο, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο εφέσεων, ανταγωγών, το υπόμνημα στη δικαστική δοκιμές στην πρώτη, κατ έφεση, αναίρεση και εποπτικών περιπτώσεις. Το ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι, στην απόφασή του, το εφετείο υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά την ερμηνεία των άρθρων και του Αστικού Κώδικα, δεδομένου ότι ήταν για τον προμηθευτή για να εξασφαλιστεί η αποκλειστικότητα της άδειας