Ρωσική Οικογενειακό Δίκαιο και το ΔιαζύγιοΜόλις κυκλοφόρησε: ρωσική μετάφραση του Πρακτικού Εγχειριδίου για τη Λειτουργία της Σύμβασης της Χάγης του δεκαεννέα οκτωβρίου για τη διεθνή Δικαιοδοσία, το Εφαρμοστέο Δίκαιο, Αναγνώριση, Επιβολή και Συνεργασία σε σχέση με Γονική Ευθύνη και Μέτρα για την Προστασία των Παιδιών