Ρωσία — Κατάλογος ΔικηγόρωνΗ παρακάτω λίστα αγγλόφωνους δικηγόρους που έχει ετοιμαστεί για την ευκολία των Βρετανών Υπηκόων που απαιτούν νομική συμβουλή Εάν χρησιμοποιείτε υποστηρικτικής τεχνολογίας (όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης) και πρέπει αποστροφή του παρόντος εγγράφου σε μια πιο προσιτή μορφή, παρακαλούμε να στείλετε Αν η χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας (όπως ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης) και πρέπει αποστροφή του παρόντος εγγράφου σε μια πιο προσιτή μορφή, παρακαλούμε στείλτε