Που είναι δικηγόροι και ποια είναι τα νομικά επαγγέλματα για την ώραΕιδικότητα»Δικηγόρος»είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό. Το γεγονός είναι ότι σε μια ποικιλία των νόμων και κανονισμών, ένας συνηθισμένος άνθρωπος, δεν μπορώ να καταλάβω τι να κάνει με τον εαυτό του, έτσι θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της σε όσους γνωρίζουν τις λεπτές αποχρώσεις.

Πιστεύεται ότι το πρώτο δικηγόροι Αρχαίοι έλληνες σοφιστές, οι οποίοι για ένα τέλος ασχολούνται με την προετοιμασία των πολιτών για να μιλήσει στο δικαστήριο. Ωστόσο, στηρίχθηκε περισσότερο στη λογική παρά σε νόμους, και βοήθησε τους πελάτες υποβάλλουν το αίτημά τους ή να προστατεύσουν τον εαυτό τους και την περιουσία τους με επιχειρήματα αυτό δεν θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Αλλά οι δικηγόροι στη σύγχρονη κατανόηση εμφανίστηκε στην αρχαία Ρώμη. Πρώτον, έδωσε συστάσεις και έγραψε τους νόμους που αφορούν θρησκευτικά ζητήματα, και αργότερα άρχισαν να ασχολούνται με γήινες υποθέσεις. Σήμερα, υπό το γενικό τίτλο»δικηγόρος»νοείται όλους εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή μιας ποικιλίας των επαγγελματικών δραστηριοτήτων στον τομέα αυτό. Αυτοί είναι οι δικαστές, ανακριτές, δικηγόρων, νομικών συμβούλων, συμβολαιογράφων, καθώς και οι εισαγγελείς. Άνθρωποι από κάθε μία από αυτές τις ειδικότητες που έχουν τις ευθύνες τους και του πεδίου δραστηριότητάς τους. Αν με δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους, όλα καθαρά και, στη συνέχεια, ορισμένες ειδικότητες είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι άνθρωποι μόνο από φήμες. Για παράδειγμα, λίγοι γνωρίζουν που οι δικηγόροι στο διεθνές δίκαιο, ή μάλλον, ό, τι κάνουν. Σε γενικές γραμμές, το εν λόγω ειδικοί, είναι απαραίτητη σε κυβερνητικές υπηρεσίες και εταιρείες, που έχουν πελάτες ή ασκούν εμπορικές ή άλλες δραστηριότητες στο εξωτερικό. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν την ανάπτυξη και τη νομική εξέταση των διεθνών συνθηκών, τη διαπραγμάτευση με τους ξένους εταίρων και των αντισυμβαλλομένων, καθώς και τη νομική υποστήριξη των διαφόρων συναλλαγών. Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση και την ανάλυση αυτών των αλλαγών που συμβαίνουν σε ρώσους και ξένους νόμους και είναι υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των διαφορών στη διεθνή διαιτησία δικαιοδοσίες και ξένων αρμόδιες αρχές. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, δεν μπορούν όλοι να διαθέτουν εις βάθος γνώση των νόμων και νομοθετικών πράξεων, ιδίως όπως αυτές υπόκεινται διαρκώς σε αλλαγές και προσθήκες, οι οποίες είναι δύσκολο να ακολουθήσουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστεί τις υπηρεσίες νομικών συμβούλων που ειδικεύεται στην αντιμετώπιση ζητημάτων σε ένα πεδίο. Σήμερα, αυτοί οι ειδικοί βοηθήσει διαζυγίου, να υπερασπιστεί ενάντια ποινικές διώξεις, να συμμετέχουν στην εξέταση των υποθέσεων των ατυχημάτων, θα βοηθήσει τους πολίτες ή οργανώσεις για να λάβουν αποζημίωση για σωματική και ηθική βλάβη που προκαλείται, κ. λπ. Η ανάγκη για ειδικούς ικανή να κάνει για αμοιβή νομικές πράξεις και τα δικαστικά έγγραφα, προέρχεται από την αρχαία Ρώμη.

Ακόμα και εκείνη την ώρα τους υπηρεσιών υπό τον έλεγχο του κράτους

Σήμερα στη Ρωσία, ένας πολίτης της ρωσικής Ομοσπονδίας, που έχει υψηλότερη νομική εκπαίδευση και πληροί ορισμένες προϋποθέσεις σχετικά με τη διάρκεια της υπηρεσίας και τη διαθεσιμότητα της σχετικής άδειας μπορεί να διορίζεται στη θέση του συμβολαιογράφου.

Επιπλέον, θα πρέπει να περάσει μια ειδική εξέταση και όρκο

Σε αντίθεση με τους δικηγόρους που μπορούν να ασκούν ιδιωτικό ιατρείο, εισαγγελείς, όπως και οι δικαστές, είναι στη δημόσια υπηρεσία. Τώρα ξέρεις ποιοι δικηγόροι είναι και τι κάνουν, και μπορείτε να αποφασίσετε αν θα πρέπει να επιλέξετε αυτό το επάγγελμα ή θέλετε να κάνετε κάτι εντελώς διαφορετικό