Ο σύλλογος των Δικηγόρων της ΡωσίαςΤο -ρωσική Μη κυβερνητική Οργάνωση»Ένωση των Δικηγόρων της Ρωσίας»είναι, με βάση τη συμμετοχή, την εθελοντική, αυτο-οργανωμένη, μη κυβερνητικό σωματείο που θα ιδρυθεί με πρωτοβουλία των πολιτών, που είναι ενωμένοι με ένα κοινό ενδιαφέρον για την επιδίωξη κοινών στόχων, και είναι η μεγαλύτερη μη κυβερνητική οργάνωση που ενώνει νομικούς, επιστήμονες, πολιτικοί και δημόσια πρόσωπα