Οι αναλύσεις Αρχεία — ΡωσίαΔιεξαγωγή της πρώτης μεγάλης κλίμακας, το γονιδίωμα-ευρεία αναλύσεις αρχαίου ανθρώπινα υπολείμματα από την Εγγύς Ανατολή, μια διεθνή ομάδα με επικεφαλής από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ έχει ανάψει η γενετική ταυτότητα και η δυναμική του πληθυσμού του κόσμου είναι η πρώτη τους αγρότες