Οικογενειακού Κώδικα της Ρωσίας — ρωσική Νομοθεσία



Το Οικογενειακό Κώδικα της Ρωσίας είναι η πρωταρχική πηγή του οικογενειακού δικαίου στη ρωσική Ομοσπονδία

Έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές από τότε, και πιο πρόσφατα τον ιούνιο του

στις είκοσι εννέα δεκεμβρίου και τέθηκε σε ισχύ στις μία το Μάρτιο του.

Έχει τροποποιηθεί αρκετές φορές από τότε, και πιο πρόσφατα τον ιούνιο του